Przejdź do treści strony

Usługi prawne

USŁUGI PRAWNE 

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuje wsparcie i bezpłatne porady eksperta w zakresie prawa w podmiotach ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i inne).

Zakres usług:

 • prowadzenie działalności odpłatnej przez NGO
 • sprawozdawczość w organizacji pozarządowej
 • rejestracja i zmiany w KRS
 • zasady opłacania składek
 • przyjmowanie darowizn i dotacji oraz przeprowadzanie i rozliczanie zbiórek publicznych,
 • zmiany w statucie
 • aspekty formalno-prawne przy tworzeniu spółdzielni socjalnej przez stowarzyszenia,
 • inne, w zależności od potrzeb.

Warunki uczestnictwa w usługach prawnych:

Do korzystania z usług prawnych zapraszamy podmioty ES (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne), które:

 1. Posiadają siedzibę, oddział lub biuro na obszarze następujących powiatów: złotoryjskiego, jaworskiego, głogowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego.
 2. Wypełnią Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaną przez upoważnione osoby,
 3. Zgłoszą do skorzystania z usług swoich reprezentantów, którzy:
 • ukończyli 18 lat,
 • świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji),
 • wypełnią i podpiszą Deklarację uczestnictwa w projekcie zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.