Przejdź do treści strony

Usługi księgowe

USŁUGI KSIĘGOWE

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuje wsparcie i bezpłatne porady eksperta w zakresie księgowości w podmiotach ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne i inne).

 Zakres usług:

 • określenie polityki rachunkowości w organizacji tj. założenie planu kont, założenie dokumentacji finansowej,
 • zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych (syntetyka i analityka),
 • obieg dokumentów w podmiotach ekonomii społecznej,
 • zasady dotyczące sporządzania sprawozdawczości finansowej (zeznanie podatkowe, bilans, rachunek wyników),
 • rozliczanie projektów
 • księgowanie przychodów działalności statutowej (wpłaty z 1% podatku, zbiórki publiczne, działalność statutowa odpłatna),
 • VAT w usługach ekologicznych,
 • Inne, w zależności od potrzeb.

 Warunki uczestnictwa w usługach księgowych:

Do korzystania z usług prawnych zapraszamy podmioty ES (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne), które:

 1. Posiadają siedzibę, oddział lub biuro na obszarze następujących powiatów: złotoryjskiego, jaworskiego, głogowskiego, legnickiego, lubińskiego, polkowickiego.
 2. Wypełnią Deklarację uczestnictwa w projekcie podpisaną przez upoważnione osoby,
 3. Zgłoszą do skorzystania z usług swoich reprezentantów, którzy:
  • ukończyli 18 lat,
  • świadczą pracę na rzecz organizacji (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, umowa wolontarystyczna, członkostwo w organizacji),
  • wypełnią i podpiszą Deklarację uczestnictwa w projekcie zawierającą dane osobowe oraz udostępnią swoje dane osobowe do celów rekrutacji, monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Społecznego.