Przejdź do treści strony

Przedsiębiorczość Społeczna

Czym jest ekonomia społeczna?

Pojęcie ekonomii społecznej, nazywanej w niektórych krajach przedsiebiorczością społeczną, jest bardzo szerokie. Najbardziej popularna i czesto stosowana jest definicja europejskiej sieci badawczej EMES (European Research Network). Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje sie działalność o głównie społecznych celach, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiekszenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne i kryteria ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujace sie w ekonomię społeczną:

 Kryteria ekonomiczne:

  • prowadzenie w sposób względnie ciągły/regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne
  • niezależność
  • suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych
  • ponoszenie ryzyka ekonomicznego istnienie chocby nielicznego płatnego personelu

Kryteria społeczne:

  • wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsiewziecia
  • oddolny, obywatelski charakter inicjatywy
  • specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania
  • możliwie wspólnotowy charakter działania
  • ograniczona dystrybucja zysków.