Przejdź do treści strony

Linki

Strony internetowe podmiotów ekonomii społecznej, utworzone w ramach projektu "Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej":

Fundacja Promyk
www.promyk.net 

Stowarzyszenie Kulturalno-Ekologiczne "Filtrator"
www.filtrator.org

Stowarzyszenie Rodzina z Pasją
www.rodzinazpasja.pl

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO
www.panato.org

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Gniazdko"
www.gniazdko.org

Fundacja "Skrzydlata Dusza"
www.skrzydlatadusza.pl

Fundacja "Siedlisko"
www.fundacjasiedlisko.pl

Stowarzyszenie "Krzyś"
www.stowarzyszeniekrzys.com.pl

Strony internetowe podmiotów ekonomii społecznej, utworzone w ramach projektu "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wrocławskim":

Zakład Aktywności Zawodowej "Celestyn"
www.zaz.celestyn.pl

Fundacja Wspierania Dzieci i Młodzieży "Wrocławskie Krasnale"
www.wroclawskie-krasnale.com.pl

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SUPERMEDIAFON
www.supermediafon.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, Niepełnosprawnych, Młodzieży i Oczekujących Wsparcia "Pokolenia"
www.partnerstwo-pokolenia.pl

Stowarzyszenie "Życie"
www.stowarzyszeniezycie.pl

----------------------------------------------------------------

Zapraszamy również do zapoznania się z poniższymi stronami.  Ich tematyka pośrednio lub bezpośrednio związana jest z szerokim zagadnieniem ekonomii społecznej.

http://pozytek.gov.pl

http://ngo.pl

http://www.niepelnosprawni.pl/

http://www.bezrobocie.org

http://www.ekonomiaspoleczna.pl

http://www.spoldzielnie.org.pl/

http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/

http://www.owes.fise.org.pl/

http://www.sprawiedliwyhandel.pl/

http://www.sprawiedliwy-handel.pl/

http://www.kasakobiet.ngo.org.pl/

http://kasakobiet.oai.pl/

http://www.edufin.org.pl/

http://www.nbportal.pl/

http://www.ferk.pl/

http://www.liskow.org.pl

http://www.wioskitematyczne.org.pl

http://www.barter.org.pl/

http://lets.pl/

http://bankczasu.org/

http://www.inkubator.byczyna.pl/

http://www.fundacjabycrazem.pl/

http://www.3sektor.tv/

----------------------------------------------------------------

Dobre praktyki ekonomii społecznej:

http://bankczasu.org/

http://www.inkubator.byczyna.pl/

http://www.fundacjabycrazem.pl/

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433243

Konkurs Przedsiębiorstwo Społeczne Roku: http://konkurs-es.pl/

Wioski tematyczne: www.wioskitematyczne.org.pl

---------------------------------------------------------------- 

Wiedza:

Portal ekonomiczny http://www.nbportal.pl/pl/np

www.bezrobocie.org

www.niepelnosprawni.pl

Portal organizacji pozarządowych: www.ngo.pl

Ogólnopolski portal dot. ES: www.ekonomiaspoelczna.pl

Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości ZLSP www.spoldzielnie.org.pl

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych: http://ozrss.pl/

 Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego: http://www.ferk.pl/

Edukacja finansowa: http://www.edufin.org.pl/

---------------------------------------------------------------- 

Fundusze:

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej: http://www.tise.pl/

Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy www.fundusz.przedsiebiorczoscspoleczna.pl

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: www.pozytek.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl