Przejdź do treści strony

Doradztwo specjalistyczne

Doradztwo specjalistyczne skierowane jest zarówno do osób fizycznych pracujących i niepracujących, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych - stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych).

Zakres usług dostosowany do potrzeb branżowych np. wykorzystanie nowych narzędzi rynku pracy, przepisy ekologiczne i itp. Doradadztwo specjalistyczne świadczone jest nieodpłatnie w ramach projektu "Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej"

Przykładem usług specjalistycznych jest doradztwo finansowo-kadrowe. Jego zakres obejmuje:

  • kadry,
  • finanse,
  • obsługa generatora wniosków płatniczych,
  • sprawozdania finansowe - POKL,
  • kwalifikowalność wydatków - POKL.

Szanowni Państwo,

Przypominamy o możliwości skorzystania z doradztwa wyjazdowego - nasi doradcy udzielają porad w siedzibie organizacji lub w wybranym przez Państwa miejscu. Dodatkowo dla osób, które mają utrudniony dostęp do naszego biura mieszczącego się w siedzibie Stowarzyszenia SZANSA prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z doradcą w celu ustalenia miejsca spotkania.

By umówić się na spotkanie doradcze z naszym doradcą, prosimy o kontakt z  p.Dominiką Błaszczyk – pod numerem telefonu: +48 76 727 60 70.