Przejdź do treści strony

Doradztwo Ekonomii Społecznej

Doradztwo Ekonomii Społecznej adresowane jest zarówno do osób fizycznych pracujących i niepracujących, w tym osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych - stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych). 

Zakres doradztwa obejmuje:

  • aspekty prawne,
  • aspekty finansowe,
  • rejestrację podmiotów,
  • działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą podmiotów ES,
  • poszanowanie zrównoważonego rozwoju,
  • biznesplan,
  • marketing i sprzedaż,
  • zarządzanie zespołem,
  • elastyczne formy zatrudnienia.

Odbiorcy doradztwa mogą skorzystać również z bogatej oferty udostępnionej literatury, poruszającej zagadnienia związane z tematyką ekonomii społecznej. Z doradztwa można skorzystać w biurze w Głogowie.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami:

Dominika Błaszczyk
E-mail: zansa@szansa.glogow.org
Tel: +48 76 727 60 70

Dominika Błaszczyk
E-mail: zansa@szansa.glogow.org
Tel: +48 76 727 60 70