Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne “Integracja”

NIP: 6951448482
REGON: 020018898
KRS: 0000210146
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Bolka 8B, 59-420 Bolków
Telefon komórkowy: +48 604 481 966
E-mail: integracja_bolkow@op.pl

Informacje

Rehabilitacja i edukacja niepełnosprawnych

Zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, udziału w kulturze i rekreacji. To tylko niektóre z zadań, jakie stawia sobie “Integracja”. Stowarzyszenia powstało sześć lat temu, początkowo nie dysponowało nawet lokalem. Od trzech lat dzierżawi pomieszczenia przy szkole podstawowej, które wyremontowało we własnym zakresie. Tam toczy się życie stowarzyszenia: dyżury, spotkania, rehabilitacja, terapia zajęciowa, wydawanie produktów z Banku Żywności, spotkania okolicznościowe. Tam też powstają projekty i wnioski o dofinansowanie działalności. Organizacja dąży do wyrównywania szans dzieci i dorosłych niepełnosprawnych, tworzenia warunków sprzyjających ich nieskrepowanemu rozwojowi i udziałowi w życiu lokalnych społeczności. Planuje też zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na rehabilitację oraz zakup niezbędnego sprzętu, a także pozyskanie nowych wolontariuszy.

“Integracja” nie ma statusu organizacji pożytku publicznego.