Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Wsi Snowidza

NIP: 6951495240
REGON: 020949390
KRS: 0000326271
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Snowidza 91A, 59-407 Snowidza
Telefon stacjonarny: +48 76 871 83 98
E-mail: m.drabowicz@wp.pl

Informacje

Dla rozwoju Snowidzy

 

Inspirowanie do podejmowania działań na rzecz lokalnej społeczności. Taki cel stawia sobie stowarzyszenie, które powstało dwa lata temu. Organizacja dąży do ożywienia lokalnego środowiska, tak, aby podnosił się poziom życia mieszkańców, młodzież i dorośli mogli pożytecznie spędzać czas wolny, a sama miejscowość nabierała walorów, przyciągających osoby z zewnątrz. Plany zakładają m.in. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych. Te z kolei byłyby przeznaczane na aktywizację zawodową, edukację ekologiczną, lub inne działania służące rozwojowi wsi i poczuciu lokalnego patriotyzmu. Promowany będzie wolontariat, a także działania na rzecz popularyzacji, ochrony i odnowy wiejskich zabytków.

Stowarzyszenie liczy 17 członków, na razie nie ma statusu organizacji pożytku społecznego.