Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Wieś Marcina

NIP: 6951494453
REGON: 020929393
KRS: 0000321730
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Marcinowice 57, 59-407 Marcinowice
Telefon stacjonarny: +48 76 872 85 66

Informacje

Działają dla mieszkańców wsi

Kultywowanie tradycji, dbałość o dziedzictwo kulturowe, organizowanie wystaw i konkursów oraz tworzenie atmosfery zaufania i szacunku do środowiska wiejskiego. To podstawowe cele stowarzyszenia. Organizacja dąży też do zaangażowania w swoją działalność jak najliczniejszych przedstawicieli lokalnej społeczności, zainspirowanie ich do aktywności i podniesienia poziomu życia, m.in. przez uczestniczenie w imprezach kulturalnych. Środki na działalność stowarzyszenie pozyskuje z różnych fundacji.

Obecnie najważniejszym zadaniem jest promowanie stowarzyszenia w różnych środowiskach w celu pozyskania nowych członków, a także zdobywanie doświadczenia i wiedzy na temat skutecznych i profesjonalnych metod  działania w społeczeństwie.