Przejdź do treści strony

logo Stowarzyszenie UMIEM

NIP: 6932141713
REGON: 020919845
KRS: 0000318531
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Chopina 55, 67-200 Głogów
Telefon komórkowy: +48 519 121 088
E-mail: umiem2008@gmail.com
WWW: http://www.umiem.org.pl/

Informacje

Dzieciom w trudnej sytuacji

Organizacja zajmuje się pracą z dziećmi i młodzieżą. Jest stowarzyszeniem o charakterze chrześcijańskim, krzewiącym wartości i cnoty chrześcijańskie. Działa pod hasłem “Lubimy pomagać”. A zatem  pomaga w sytuacjach kryzysowych, zarówno młodocianym, jak i ich rodzicom. Wiele uwagi poświęca działaniom profilaktycznym, skupiając się zwłaszcza na zapobieganiu zagrożeniom patologią społeczną. Propaguje aktywny tryb życia, przekazując przy tym podstawowe zasady zdrowego żywienia, unikanie używek, wyzwalanie opiekuńczości wobec osób słabszych. Służy temu również inicjowanie działań na rzecz niepełnosprawnych, dążenie do ich integracji ze środowiskiem. Organizowane imprezy są okazją do przekazywania wiedzy na temat praw człowieka oraz problemów mniejszości narodowych i wyznaniowych. W przyszłości planuje zajmowanie się dziećmi wybitnie uzdolnionymi, a także takimi, którym zagraża wykluczenie społeczne.

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.