Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie “Realna Nadzieja”

NIP: 6922441827
REGON: 020610616
KRS: 0000289079
Forma prawna: Stowarzyszenie
Wielkość zatrudnienia: Małe (10 do 49 pracowników)
Adres: Szpakowa 17, 59-300 Lubin
Telefon komórkowy: +48 504 619 490
Telefon stacjonarny: +48 76 843 67 25
Fax: 76 843 6725
E-mail: z_hanaczewski@poczta.onet.pl

Informacje

Wsparcie psychologiczne osób potrzebujących, w tym dzieci i młodzieży, edukacja, kluby i warsztaty, realizacja międzynarodowych projektów. Takie są główne cele organizacji, która dąży do eliminowania przejawów wykluczenia społecznego i szerzy chrześcijańskie wartości. Działania polegają na współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubinie, szkołami, centrami kultury i innymi stowarzyszeniami przy  realizacji wspólnych projektów kulturalnych i oświatowych.

Oprócz tego stowarzyszenie organizuje wartościowe paczki okolicznościowe dla osób potrzebujących oraz zbiórki pieniędzy na rzecz innych organizacji, stowarzyszeń i fundacji.

W najbliższych planach stowarzyszenia jest nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi w innych państwach, a także tworzenie projektów, aplikujących o środki z Unii Europejskiej. 

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.