Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Promocji Kultury “Teraz Zagrodno”

NIP: 6941627740
REGON: 020130566
KRS: 0000241216
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Zagrodno 187, 59-516 Zagrodno
Telefon komórkowy: +48 669 37 71 24
Telefon stacjonarny: +48 76 877 30 39

Informacje

Dla folkloru Dolnego Śląska

Wieczory autorskie i spotkania z aktorami, wystawy twórczości ludowej, poszukiwanie, rozwijanie, wspieranie i kreowanie młodych talentów ze środowisk wiejskich. Takie cele stawia sobie stowarzyszenie “Teraz Zagrodno”. Organizacja zajmuje się promocją kultury i tradycji ludowych oraz umożliwianiem wszystkim zainteresowanym uczestnictwa w życiu kulturalnym wsi. Priorytetem jest tworzenie dostępu do kultury mieszkańcom wsi, integracja środowisk, upowszechnianie tradycji kulturowych oraz ludowej twórczości artystycznej. Założenia są realizowane m.in. poprzez organizację regionalnych przeglądów zespołów kolędniczych “Z kolędą po Kresach” oraz prowadzenie kursów tańca i śpiewu dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

“Teraz Zagrodno” pozyskiwało już środki z funduszy europejskich, posiada też status organizacji pożytku publicznego.