Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej “Otwarta Dłoń”

NIP: 6922458785
REGON: 020874019
KRS: 0000316999
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Bema 5, 59-300 Lubin
Telefon komórkowy: +48 608 292 582
E-mail: beatabra@interia.pl

Informacje

Pomoc dla przewlekle chorych

Na działalność “Otwartej Dłoni” jest ogromne zapotrzebowanie. Organizacja zajmuje się bowiem opieką nad osobami obłożnie chorymi oraz wspieraniem rodzin pacjentów. Stowarzyszenie dąży do zwiększenia aktywności życiowej i zaradności osób niepełnosprawnych, poprawy jakości opieki nad przewlekle chorymi, współpracując przy tym z ich rodzinami. Zajmuje się też organizowaniem grup wolontariuszy, którzy pomagają potrzebującym oraz szkoleniem ludzi, deklarującym pomoc. Efektem tych działań ma być zapewnienie jak najlepszej opieki chorym oraz uzyskanie optymalnej sprawności i niezależności przez osoby niepełnosprawne.

Organizacja działa wspólnie z lokalnym samorządem, instytucjami ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Od ubiegłego roku “Pomocna Dłoń” posiada status organizacji pożytku publicznego.