Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie “Odnaleźć Siebie”

NIP: 6941633723
REGON: 02089870
KRS: 0000256024
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Staszica 2, 59-500 Złotoryja
Telefon stacjonarny: +48 76 878 33 72
E-mail: odnalezcsiebie@wp.pl

Informacje

Stowarzyszenie zajmuje się pomocą najsłabszym członkom lokalnej społeczności – niepełnosprawnym dzieciom oraz wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Pragnie zwrócić uwagę na ich potrzeby, ale też ich talenty, zdolności, możliwości. Dąży do zwieszenia ich aktywności, podniesienia poczucia własnej wartości, umożliwienia  większego udziału w życiu kulturalnym i społecznym. Propagowana jest idea integracji i przedsiębiorczości, wspierane jest kształcenie dzieci szczególnej troski. Organizowane są aukcje prac plastycznych, wycieczki do teatru, zajęcia edukacyjne, artystyczne, turystyczne. Udzielano też pomocy materialnej, uczestnicząc w akcji “Podziel się posiłkiem”. Stowarzyszenie dokłada wielu starań o pozyskiwanie funduszy na działalność od sponsorów prywatnych, samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Stowarzyszenie chciałoby w przyszłości poświęcić więcej uwagi wspieraniu edukacji dzieci niepełnosprawnych.

Nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.