Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Nasze Wądroże Wielkie

NIP: 6951494482
REGON: 020935057
KRS: 0000324448
Forma prawna: Stowarzyszenie
Telefon komórkowy: +48 607 934 430
E-mail: edyta.jodlowska@gmail.com

Informacje

Wądroże jest wielkie

“Pożegnanie lata”, “Spotkanie jasełkowe”, “Dzień rodziny”, “Skąd pochodzimy” - to tylko niektóre z imprez, znajdujących się w dorobku stowarzyszenia. Organizacja powstała dwa lata temu z inicjatywy mieszkańców. Od razu zaczęła współpracę z innymi lokalnymi zrzeszeniami i instytucjami: ochotnicza strażą pożarną, szkołą podstawową i stowarzyszeniem animatorów kultury, także z sołectwem i radą parafialną. Stowarzyszenie Nasze Wądroże Wielkie ma na celu aktywizację lokalnej społeczności oraz jej zintegrowanie, promowanie gminy, organizowanie imprez rekreacyjnych, wystaw i konkursów. Szkoli lokalnych liderów i animatorów życia społecznego, organizując konferencje, seminaria i kursy językowe. W najbliższych planach są kolejne akcje integracyjno-kulturowe, sportowe i okolicznościowe, a także działania na rzecz estetyki i poprawy wizerunki wsi – tworzenie skwerów, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, eksponowanie zabytków. Powstaną kluby i koła zainteresowań. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.