Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie “Nasz Dom”

NIP: 6912440884
REGON: 020990470
KRS: 0000330512
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole
Telefon stacjonarny: +48 76 858 21 64 w. 149
E-mail: s.naszdom@interia.pl

Informacje

Działają w “Naszym Domu”

Stowarzyszenie powstało rok temu z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. Organizacja postawiła sobie za cel działalność charytatywną na rzecz lokalnego środowiska. Odbywa się to poprzez organizowanie usług socjalnych, edukację, pomoc niepełnosprawnym i ich rodzinom, zdobywanie żywności dla osób najuboższych. Dodatkowym aspektem działalności stowarzyszenia jest dbałość o dziedzictwo kulturowe, w tym ochrona zabytkowych obiektów po byłym opactwie benedyktyńskim w Legnickim Polu. Działania stowarzyszenia polegają na zdobywaniu środków na akcje wspierające podopiecznych organizacji, organizowaniu imprez okolicznościowych i integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnych, obozów i kolonii dla dzieci.

W najbliższych miesiącach stowarzyszenie planuje tworzenie projektów, aplikujących o środki z funduszy europejskich, zamierza nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych oraz Bankiem Żywności w Legnicy, a także wziąć udział w specjalistycznych szkoleniach.