Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn

NIP: 6951477897
REGON: 020626480
KRS: 0000291360
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Targoszyn 57, 59-407 Targoszyn
Telefon komórkowy: +48 606 431 391
E-mail: sptargoszyn@msciwojow.pl

Informacje

Targoszyn, mała ojczyzna

Sport, rekreacja, wspieranie lokalnych inicjatyw, infrastruktura dla rolnictwa, aktywizacja zawodowa, ochrona przyrody, promowanie szacunku dla dziedzictw kulturowego. To tylko niektóre z obszarów działania stowarzyszenia. Organizacja dąży do integracji środowiska poprzez aktywność na rzecz lokalnej społeczności, wspieranie przedsiębiorczości, angażowanie dzieci i młodzieży w działania na rzecz najbliższego otoczenia. Stowarzyszenie działa też w dziedzinie edukacji ekologicznej, organizacji produkcji rolnej i poprawy jej efektywności, prowadzi doradztwo rolne, prawne i finansowe. Wszystko to ma sprawić, że poprawią się warunki życia na wsi, wzrośnie poczucie tożsamości regionalnej, lepsze będą wyniki ekonomiczne. Organizacja wielokrotnie pozyskiwała środki z funduszy unijnych na realizację lokalnych projektów, m.in. na poprawę infrastruktury drogowej, naukę pływania dzieci i młodzieży, aktywny wypoczynek na łonie natury.

Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego.