Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wiejskiej “Przywrócić Nadzieję”

NIP: 6932052441
REGON: 391073384
KRS: 0000219703
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Borek 40, 67-210 Borek
Telefon stacjonarny: +48 76 836 55 50
E-mail: gops_glogow@poczta.fm

Informacje

Przywrócić nadzieję na wsi

Stowarzyszenie powstało pięć lat temu. Jego głównym celem jest pozyskiwanie środków na stypendia dla uzdolnionych dzieci oraz młodzieży z terenu gminy wiejskiej Głogów. Organizacja współpracuje też z PFRON, a efektem tej współpracy są wyjazdy osób niepełnosprawnych i ich rodzin na imprezy integracyjne. Organizacja dokłada starań, aby objąć opieką młodzież zagrożoną patologią, prowadzone są działania, związane z profilaktyką uzależnień, promowany jest aktywny tryb życia i pożyteczne spędzanie wolnego czasu. Pieniądze na działalność pochodzą m.in. z balów noworocznych organizowanych przez stowarzyszenie. Dochód jest przeznaczany na pomoc materialną dla najuboższych dzieci.  Jeden ze stypendystów stowarzyszenia został laureatem elitarnego konkursu “Ośmiu Wspaniałych”. Działalność jest prowadzona w partnerstwie z PFRON, Urzędem Gminy oraz Fundacją Batorego.