Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli

NIP: 6941661671
REGON: 020944027
KRS: 0000325654
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Brennik 49, 59-500 Brennik
Telefon komórkowy: +48 667 548 663
E-mail: piotr-warda@wp.pl
WWW: http://www.dobrawola.org.pl/

Informacje

Przeciw nudzie i patologii

Organizacja skupia 25 członków, których celem jest organizacja czasu wolnego dzieciom młodzieży we wsiach w gminie Złotoryja. Opracowane zostały projekty Klubu Młodzieżowego w Brenniku, a także boisk sportowych w Brenniku, Sępowie i Kozowie. Obecnie poszukiwani są sponsorzy, którzy zdecydują się na wsparcie projektów, a także obiekty, gdzie mogłaby być prowadzona działalność stowarzyszenia. Dodatkowym aspektem działalności organizacji jest szerzenie idei niesienia pomocy, wolontariatu oraz aktywności wśród lokalnych społeczności. Celem, jaki stawia sobie stowarzyszenie, jest wyeliminowanie z wiejskiego środowiska negatywnych zjawisk, w postaci nadużywania alkoholu, bezrobocia, patologii rodzinnych, i jednocześnie wskazywanie dzieciom i młodzieży pozytywnych wzorców, propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, rozbudzanie potrzeby edukacji i poszerzania wiedzy. Stowarzyszenie nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.