Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie

NIP: 6951489860
REGON: 020871854
KRS: 0000317167
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Mściwojów 45A, 59-407 Mściwojów
Telefon stacjonarny: +48 76 872 87 18
E-mail: kaczawy.sekretariat@op.pl
WWW: http://www.partnerstwokaczawskie.pl/

Informacje

Wspólnota gmin kaczawskich

Partnerstwo Kaczawskie realizuje Lokalną Strategię Rozwoju. Powstało w drodze partnerskiego dialogu i współpracy na obszarze 11 gmin, graniczących ze sobą. Wspólnie działają trzy sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy, w oparciu o Partnerstwo Kaczawskie i Stowarzyszenie Kaczawskie. Dążeniem organizacji jest podniesienie poziomu życia na obszarach wiejskich poprzez realizowanie projektów, wspieranych funduszami unijnymi. W grę wchodzi m.in. podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu, tworzenie i wyposażanie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, poprawa infrastruktury drogowej. Tylko w tym roku wartość złożonych projektów przekracza 2.5 mln zł. Priorytety, to zrównoważony rozwój terenów wiejskich, ochrona i promocja środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.

Partnerstwo nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.