Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Integracja Turystyka”

NIP: 6912426921
REGON: 020882036
KRS: 0000316263
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Jaśkowice Legnickie 49, 59-216 Jaśkowice Legnickie
Telefon stacjonarny: +48 76 857 50 97
Fax: 48768575097
E-mail: biuro.pit@wp.pl
WWW: http://www.lgdpit.pl/

Informacje

Legnickie gminy w partnerstwie

Inicjatorami powstania organizacji byli mieszkańcy czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Kunic, Legnickiego Pola, Miłkowic i Rui. Spontaniczne spotkania grupy założycielskiej cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyciągały coraz większe grono osób i instytucji z różnych branż. Organizacja postawiła sobie za cel zwiększenie aktywności lokalnych środowisk, zapobieganie wykluczeniom niektórych grup socjalnych, wspieranie małych przedsiębiorstw, wyrównywanie szans rozwojowych między miastem a wsią oraz promowanie idei wolontariatu. Zaangażowała się w realizację projektów dofinansowanych przez Unię Europejską, m.in. “Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania”, czy Lider Serwis. W planach jest dążenie do poprawienie poziomu życia lokalnych społeczności, podniesienie estetyki otoczenia, dbałość o naturalne środowisko i zabytki. Stowarzyszenie zamierza przystąpić do Krajowej Sieci Grup Partnerskich na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.