Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie “Dać Nadzieję”

NIP: 6921017234
REGON: 390275743
KRS: 0000100960
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Parkowa 8, 59-300 Lubin
Telefon stacjonarny: +48 76 842 38 40
E-mail: dacnadzieje.lubin@neostrada.pl

Informacje

Stowarzyszenie funkcjonuje od kilkunastu lat, w 2004 roku uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Działania polegają na pomocy osobom niepełnosprawnym, czyli: prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, wyposażanie w sprzęt specjalistyczny Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym, wsparcie dla Koła Dzieci Specjalnej Troski TPD oraz Lubińskiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych i sportowych dla osób niepełnosprawnych.

Organizacja dokłada starań do aktywizacji zawodowej swoich podopiecznych oraz wyrównania szans życiowych osób niepełnosprawnych, pozwalające na pełny udział w życiu lokalnych społeczności. W najbliższych planach stowarzyszenia jest utworzenie od podstaw Centrum Pomocy Niepełnosprawnym, w którym mogłyby funkcjonować warsztaty terapii zajęciowej, świetlica środowiskowa, hostel i inne placówki, niosące pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej.