Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie “Aktywny Dziewin”

NIP: 6922449763
REGON: 020768228
KRS: 0000305340
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Dziewin 9, 59-330 Dziewin
Telefon stacjonarny: +48 76 843 58 31
E-mail: aktywnydziewin@vp.pl

Informacje

Promują Dziewin i Ścinawę

Stowarzyszenie działa od sześciu lat, powstało z inicjatywy mieszkańców Dziewina i Ścinawy. Jego cel, to umożliwienie mieszkańcom wsi dostępu do kultury, sportu, rozwijanie pasji i zainteresowań, wspólne promowanie własnej “małej ojczyzny”. Organizacja pobudza do działania lokalną społeczność, zachęca do ochrony przyrody oraz zabytków, stara się edukować mieszkańców w tych dziedzinach. Aktywnie uczestniczy w finałowych koncertach WOŚP, pomaga dzieciom niepełnosprawnym, wspiera wychowanków Domu Dziecka, a także Dom Matki z Dzieckiem w Ścinawie. Działalność “Aktywnego Dziewina” spotkała się z wysoką oceną marszałka dolnośląskiego i starosty powiatu lubińskiego. Ugruntowaną tradycją stowarzyszenia jest organizacja, już od siedmiu lat, plenerów artystycznych, prowadzonych przez znanych artystów. Dorobek plenerów, to ponad 20 rzeźb i ok. stu obrazów. Najbliższe plany, to promocja i rozwój Ekomuzeum Osady Rybackiej Dziewin.

Nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.