Przejdź do treści strony

logo Robotnicza Fundacja Edukacyjna (RFE)

NIP: 50200002743
REGON: 391056926
KRS: 0000201952
Forma prawna: Fundacja
Adres: Dąbrowskiego 50, 59-100 Polkowice
Telefon stacjonarny: +48 76 748 57 20
Fax: 48768456018
E-mail: robfun@ngo.org.pl
WWW: http://www.robfun.ngo.org.pl/

Informacje

Nauka dla każdego

Fundacja dąży do popularyzacji rozbudzenia potrzeby nauki w środowisku młodych robotników oraz innych osób pracujących, rozpoczynających pracę, przebywających na rentach lub bezrobotnych. Zajmuje się także pomocą edukacyjną dzieciom, które utraciły prawnych opiekunów, albo zostali oni poszkodowani w wypadkach. Prowadzi rekrutację chętnych do nauki w szkołach średnich, uczelniach wyższych i kursach zawodowych. Szczególnie promuje kierunki, gwarantujące zatrudnienie. Udziela porad i pomocy prawnej, utrzymuje więź ze szkołami, pomaga materialnie, opłacając czesne, dojazdy lub pomoce naukowe. Odbywa się to na podstawie regulaminu. Środki na działalność pochodzą od fundatora, z darowizn i dotacji. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.