Przejdź do treści strony

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów "Aktywni i szczęśliwi"

NIP: 6912432844
REGON: 020930930
KRS: 0000324382
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Książęca 19/11, 59-220 Legnica
Telefon komórkowy: +48 604 184 190
E-mail: psszelegnica@vip.wp.pl

Informacje

Założyciele organizacji sprzymierzyli się przeciw stereotypom, umieszczającym osoby starsze poza jakąkolwiek aktywnością, na marginesie życia. Postanowili walczyć z dyskryminacją ludzi powyżej 50-ciu lat w życiu zawodowym i społecznym, odsuwanym od dostępu do usług i innych dóbr z powodu wieku, stanu zdrowia czy sytuacji materialnej.

Działania stowarzyszenia są ukierunkowane na ukazywanie zalet wieku dojrzałego, rozbudzanie potrzeby zagospodarowania aktywności społecznej i życiowej osób w wieku emerytalnym,  uświadamianie wagi profilaktyki zdrowotnej. Prowadzone są nieodpłatne zajęcia fizyczne, spotkania towarzyskie, okolicznościowe i rozrywkowe. Udzielane jest wsparcie osobom, które mają problem z akceptacją przejścia w stan spoczynku. Prowadzący organizację posiada certyfikat lidera Platformy Organizacji MOST.

W najbliższych panach jest utworzenie Klubu Wsparcia 50 Plus.