Przejdź do treści strony

Ochotnicza Straż Pożarna w Targoszynie

NIP: 6951399855
REGON: 390228956
KRS: 0000050430
Forma prawna: Stowarzyszenie
Adres: Targoszyn 42, 59-407 Targoszyn

Informacje

Gaszą w Targoszynie

Lokalna społeczność Targoszyna zainicjowała powstanie OSP już ponad pięćdziesiąt lat temu. Obecnie OSP zrzesza około 20 członków. Oprócz gaszenia pożarów, prowadzi działalność, której celem jest zapobieganie pożarom, szkoli także w zakresie pożarnictwa. Niesie pomoc mieszkańcom w nagłych wypadkach losowych. Ratuje w razie powodzi, usuwa skutkach silnych wiatrów i innych zdarzeń atmosferycznych. OSP uczestniczy w zawodach strażackich gminnych i powiatowych, odnosząc znaczące sukcesy. W tej chwili organizacja stawia sobie za cel zdobycie funduszy na zakup profesjonalnego, w pełni wyposażonego w sprzęt ratowniczy samochodu gaśniczego, oraz samochodu terenowego. Potrzebne jest również umundurowanie dla strażaków ochotników.