Przejdź do treści strony

Aktualności

15.11.2013 Bezpłatne doradztwo prawne i księgowe dla stowarzyszeń i fundacji.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu Oddział w Legnicy w ramach projektu „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” informuje, o uruchomieniu rekrutacji na bezpłatny cykl szkoleniowy „Zakładanie Spółdzielni Socjalnych”.

Kategoria: Szkolenia Czytaj więcej »

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z siedzibą w Głogowie w związku realizacją projektu pn.:„ Legnicko- Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w ramach POKL Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas spotkania wyjazdowego.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zaprasza na konsultacyjne spotkania subregionalne, w trakcie, których zostanie zaprezentowany projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

W wyniku przeprowadzenia konsultacji społecznych pierwszej wersji Planu działania na lata 2014-2015, a także po otrzymaniu dodatkowych zaleceń Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucja Pośrednicząca PO KL opracowała II projekt Planów działania na lata 2014-2015 dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Dolnośląskim.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Starsze »