Przejdź do treści strony

Aktualności

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Wolontariat w NGO – czyli co ???” , którego celem jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do pozyskiwania i angażowania wolontariuszy w działalność swojego podmiotu.

Kategoria: Szkolenia Czytaj więcej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Od czego zacząć budowanie stabilnych źródeł finansowania organizacji pozarządowej? - podstawy fundraisingu.” , którego celem jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w pozyskiwaniu funduszy na działalność statutową.

Kategoria: Szkolenia Czytaj więcej »

19.11.2013 Bezpłatne doradztwo prawne i księgowe dla stowarzyszeń i fundacji w Lubinie

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z siedzibą w Głogowie w związku realizacją projektu pn.:„ Legnicko- Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w ramach POKL Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas spotkania wyjazdowego.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07 listopada 2013 roku na organizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas spotkania wyjazdowego w związku z realizacją projektu pn.:„ Legnicko- Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w ramach POKL Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: Szkolenia Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Starsze »