Przejdź do treści strony

Aktualności

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w ramach projektu „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” informuje o możliwości skorzystania z BEZPŁATNEGO DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Informacja o wyborze oferty

04 Grudzień 2013 r.

W dniu 04 grudnia 2013 r. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 19 listopada 2013 r. przeprowadziło wybór złożonych ofert na przeprowadzenie usługi obejmujące noclegi, wyżywienie i wynajem sal podczas szkoleń w związku z realizacją cyklu edukacyjnego „ABC Przedsiębiorczości Społecznej” w ramach projektu „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” nr: UDA-POKL.07.02.02-02-009/12-00 realizowanego w ramach POKL Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Forum Aktywności Lokalnej, w ramach realizowanego projektu: „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” organizuje nieodpłatne doradztwo biznesowe dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z siedzibą w Głogowie w związku realizacją projektu pn.:„ Legnicko- Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w ramach POKL Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas szkoleń.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 14 listopada 2013 roku na organizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas spotkania wyjazdowego w związku z realizacją projektu pn.:„ Legnicko- Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w ramach POKL Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Starsze »