Przejdź do treści strony

Aktualności

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wizycie studyjnej w spółdzielni socjalnej mającej na celu przedstawienie zasad funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz ZAPRASZA przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (min. po jednej osobie z każdej jednostki) oraz organizacji pozarządowych na pierwsze spotkanie robocze, którego celem jest wypracowanie zasad komunikacji między organizacjami pozarządowymi a administracją samorządową.

Kategoria: Wydarzenia Czytaj więcej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych”, którego celem jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia poprawnej sprawozdawczości finansowej.

Kategoria: Szkolenia Czytaj więcej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, którego celem jest zwiększenie wiedzy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na temat Funduszu Inicjatyw obywatelskich w nowym okresie programowania na lata 2014-2020 oraz konstruowania, na jego podstawie, poprawnych wniosków o dofinansowanie.

Kategoria: Szkolenia Czytaj więcej »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Aplikowanie o fundusze publiczne w praktyce”, którego celem jest zwiększenie kompetencji przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej do prowadzenie działalności statutowej PES w zakresie pozyskiwania funduszy od administracji publicznej i poprawnego konstruowania propozycji projektów.

Kategoria: Szkolenia Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Starsze »