Przejdź do treści strony

Aktualności

Na całym świecie przedsiębiorstwa dążą do coraz większej współzależności i integracji państw, gospodarek i kultur, a postępujący proces globalizacji wymusza od firm poszukiwanie nowych rozwiązań strategicznych.

Kategoria: Artykuły Czytaj więcej »

Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do połowy 2015 roku ok. 25 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczona na preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą - np. dla spółdzielni socjalnych czy organizacji pozarządowych.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Bezpłatne doradztwo

16 Lipiec 2012 r.

Legnicki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w ramach projektu: „Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim” zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej w tym: spółdzielnie socjalne, fundacje, stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą do skorzystania z bezpłatnej oferty doradczej.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

W jaki sposób przygotować się do działania po zakończeniu środków europejskich? Czy i w jaki sposób organizacje będą realizatorami programów strategicznych? Jakie obszary działania organizacji będą uwzględnione w nowej strategii? Gdzie i jak możemy zgłaszać nasze propozycje, koncepcje, uwagi do projektu strategii?

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD) zaprasza organizacje pozarządowe na szkolenie z zakresu tworzenia ofert na realizację zadań publicznych (warsztaty z pisania ofert).

Kategoria: Szkolenia Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Starsze »