Przejdź do treści strony

Aktualności

W dniu 4 lutego dokonano uroczystego podpisania umowy pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia I edycji studiów podyplomowych na kierunku „Ekonomia społeczna” dla 25 uczestników, w ramach projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Do 15 lutego mamy czas na wyrażenie swojej opinii dot. „Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013-2016”. Urząd zamówień publicznych właśnie zgłosił projekt planu do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Zapytania ofertowe

07 Luty 2013 r.

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z siedzibą w Głogowie w związku z realizacją projektu pn.: „Legnicko – Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w ramach POKL Priorytet 7. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do przedkładania ofert na organizację usługi obejmującej noclegi, wyżywienie, przerwy kawowe i wynajem sali podczas cyklu szkoleń.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Organizacje społeczne w Polsce nierzadko borykają się z problemem dostępności nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Dzięki inicjatywie Technologie.org.pl, mają one szansę na korzystanie z nowoczesnych narzędzi ponosząc jedynie opłatę administracyjną. W ramach programu prowadzonego przez Fundację TechSoup udostępnione zostały Windows 8 oraz Office 2013.

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych S.A. 25 stycznia 2013 r. podpisali umowę o finansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Umowę zawarto w obecności Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza, Wiceminister Czesławy Ostrowskiej i Ambasadora Francji Pierre'a Buhlera. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).

Kategoria: Aktualności Czytaj więcej »

« Nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Starsze »